İnsan Kaynakları

İlin istihdam oranı 2020 yılı Türkiye istihdam oranı olan % 42,8 ile kıyaslandığında ülke ortalamasından 2,9 puan daha yüksek olarak % 45,7’dir. Aynı şekilde ülkenin işgücüne katılım oranı % 49,3 iken Bolu’nun işgücüne katılım oranı 1,2 puan daha yüksek seviyede % 50,5’tir. İl genelinde çalışma çağında bulunan kadın nüfus sayısı erkek nüfus sayısından ‰ 3 oranında daha düşüktür ve % 49,7’dir. Ancak çalışma çağında bulunan kadın nüfus oranı ülke ortalaması ile karşılaştırıldığında 0.003 puan daha yüksek olduğu görülmektedir.

2020 yılı verilerine göre çalışma çağında bulunan nüfus sayısı 214.691 kişidir. 15-29 yaş grubunda yer alan çalışma çağındaki genç nüfus sayısı ise 71.102 kişidir ve çalışma çağındaki nüfusun % 33’ünü oluşturmaktadır.

Bolu’da yükseköğretim alanında bir devlet üniversitesi olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) faaliyet göstermektedir. Ülkemizin seçkin üniversitelerinden biri olan BAİBÜ 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten itibaren hızla gelişen üniversitenin Bolu kent merkezi ile Gerede, Mengen, Mudurnu, Yeniçağa ve Seben ilçelerinde yerleşkeleri bulunmaktadır. Üniversitenin merkez yerleşkesi olan İzzet Baysal Kampüsü Bolu kent merkezine 8 km uzaklıktaki Gölköy’de yer almaktadır.

BAİBÜ, ülkemizin devlet ve vakıf üniversitelerinin yanında vakıf destekli devlet üniversitesi olarak üçüncü bir model oluşturmaktadır. 

Lise seviyesinde mesleki ve teknik eğitim kolunda faaliyet gösteren okul sayısı 21’dir. Bu eğitim kurumlarında toplam 340 adet derslik bulunmaktadır. Okullarda görev yapan öğretmen sayısı 612, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 9’dur.