Ar-Ge

Bolu’da 1 adet teknoloji geliştirme bölgesi faaliyet göstermektedir. Bu teknoloji geliştirme bölgesinde oyun, yazılım, tarım ve ayakkabıcılık sektörlerinde faaliyet gösteren 22 adet firma bulunmaktadır.  

Bununla beraber BAİBÜ bünyesinde bulunan 3 adet uygulama ve araştırma merkezi Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında çalışmalarında devam etmektedir. Bu merkezler (BETUM) Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi, (NÜRDAM) Nükleer Radyasyon Detektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve (YENİGIDAM) Yenilikçi Gıda Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezileridir. 

5746 sayılı Kanun ile yenilikçilik odaklı, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın oluşturulmasının sağlanarak, uluslararası rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve yabancı sermaye şirketlerinin Ar-Ge birimlerini ülkemizde yapılandırarak yeni teknolojileri ülkemizde geliştirmelerine imkân sağlanması amaçlanmaktadır.

Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların, teknolojik gelişmişlik, yüksek rekabet gücü ve yüksek refah seviyesi olarak geri dönüşü yaklaşımıyla hazırlanan 5746 sayılı Kanun kapsamında kurulmakta ve faaliyet göstermektedir.

Bolu’da özel sektöre ait 3 adet Ar-Ge merkezi bulunmaktadır ve bu merkezler dayanıklı tüketim malları, lastik, plastik ve kauçuk gibi farklı alanda çalışmalar sürdürmektedir. (https://www.sanayi.gov.tr/, 2021)