Deri ve Deri Ürünleri

Bolu’da deri ve deri ürünleri sektörünün merkezi Gerede ilçesidir. Gerede ilçesi deri ürünleri sektöründe yaklaşık 900 yılık geçmişe sahiptir. 

Gerede’de bulunan Deri İhtisas OSB, Deri ve Deri Ürünleri sektöründe imalat yapan işletmelerin yatırım için ihtiyaç duydukları sanayi alanı girdisini tedarik etmektedir. Mevcut durumda Gerede ilçesinde 130 adet vidala deri fabrikası, 80 kemer imalatçısı ve 27 ham deri tedarikçisi çalışmaktadır. 

Ülkemizin büyükbaş hayvancılığa dayalı vidala deri üretiminin yaklaşık % 40’ı Gerede’de işlenen derilerden sağlanmaktadır. Gerede vidala deri imalat tesislerinin kurulu kapasitesi günlük yaklaşık 240 tondur ve kapasite kullanım oranı % 40’dır. Gerede Deri ve Deri Ürünleri sektöründe yaklaşık 3.000 kişi istihdam edilmektedir. 

2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde deri ürünleri ve tekstil sektöründe toplam 40 adet yatırım teşvik belgesi alınmıştır ve sektör Bolu’da en fazla yatırım teşvik belgesi alınan sektör konumundadır. Aynı dönemde alınan teşvik belgelerine göre sektöre yapılan/yapılmakta olan sabit yatırım tutarı 603,5 milyon ₺’dir ve yatırımların tamamlanarak üretime geçilmesiyle 1.487 kişiye istihdam sağlanacaktır.   

Sektörde çalışan tesisler, ayakkabı, çanta ve kemer gibi deri ürünlerinde marka olan firmalar için yarı mamul ve fason üretimi gerçekleştirmektedir. Bolu gelişmiş yatırım altyapısı, iş dostu yatırım ortamı,  kalifiye işgücü piyasası, stratejik lokasyonu ve son olarak Tedarik Zincirine Yakınlık özellikleri ile deri ürünleri sektörüne yapılacak yatırımlar için etkin rekabet avantajları sağlamaktadır.